V-Neck Black and White Stash Coat – Kutnia Türkiye