KVKK Gizlilik Politikası – Kutnia

AJK TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ 

Veri Sorumlusu Adres        : AJK TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

EYÜPOĞLU MAHALLESİ EYÜPOĞLU CADDESİ NO:9/A          ŞAHİNBEY GAZİANTEP / TÜRKİYE

Web Sayfası                        : www.kutnia.com

E-posta                                  : info@kutnia.com

Kep Adresi                            : ajktekstil.00kamu@hs02.kep.tr

 

AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. olarak Kişisel Verilerinizin 6698 Sayılı Kanun, Ulusal ve Uluslararası mevzuat çerçevesinde işlenmesine özen ve önem veriyoruz. Grubumuz veri sorumluları olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz ve aktarılmasına ilişkin siz;

 • Çalışan Adaylarımız,
 • Stajyerlerimiz,
 • Çalışanlarımız,
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımız,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Çalışanları,
 • Kamu Çalışanları,
 • Ziyaretçilerimiz,
 • Tedarikçilerimizin Çalışanları,
 • Tedarikçilerimizin Yetkilileri,
 • Yönetim Kurulu Üyeleri, Hissedarlarımız ve üçüncü kişiler de dahil olmak üzere

AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. tarafından işlenen tüm kişisel verileri bu politika kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz.

Aydınlatma Metninin Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni;

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerini ve Hukuki Sebeplerini,
 2. Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizayonu ve İşlenen Kişisel Verileri,
 3. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığını,
 4. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan İdari ve Teknik Tedbirleri,
 5. Kişisel Verilerin Aktarımı,
 6. Kişisel Verileri Saklama Süreleri ve İmha Yöntemlerini,
 7. İlgili Kişilerin Haklarını içermektedir.

 

 1. a) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

6698 sayılı KVKK’nun amacını düzenleyen 1. Madde ile kanunun kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygun olarak Kişisel verileriniz, Grup şirketlerimiz tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Kişisel Verileriniz, 6698 Sayılı Kanun kapsamında 5. Madde’de belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında aşağıda sayılan istisnalar dahilinde veya Açık Rızanıza başvurarak işlenmektedir.  Veri İşleyen olarak AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. kişisel verilerinizi,politikada yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi için mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için ve web siteleri, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri (örn: biyometrik ve kartlı geçiş sistemleri, CCTV), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları (Kariyer.net, vb. dahil), Headhunter hizmeti sağlayan taraflar, üçüncü taraflar (örn: KKB ve Findeks), çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler), site kullanımı ölçüm sistemleri (örn:Google Analytics), ziyaretçi kayıt işlemleri, idari ve ticari faaliyetlere ilişkin alınan belgeler ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketlerimiz birimleri ve ofisler, Grup Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Grup Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 1. b) Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizayonu ve İşlenen Kişisel Veriler
 • Çalışan Adaylarımız,
 • Stajyerlerimiz,
 • Çalışanlarımız,
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımız,
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Çalışanları,
 • Kamu Çalışanları,
 • Ziyaretçilerimiz,
 • Tedarikçilerimizin Çalışanları,
 • Tedarikçilerimizin Yetkilileri,
 • Yönetim Kurulu Üyeleri, Hissedarlarımız
 1. c) Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

 

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 

 1. d) Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. olarak kişisel verilerinizin işlenme süreçlerinde 6698 sayılı kanun, ilgili mevzuatlar ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun vermiş olduğu kararlar çerçevesinde belirlenen idari ve teknik tedbirleri almaya azami derece önem göstermekteyiz.

AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak şirket içi ya da dışından oluşabilecek risklere karşı kişisel verilere yetkisiz erişimi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemektedir. AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. kişisel verileri işlerken aşağıda tanımlı idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

 

 

 

İdari Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:

 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması
 • Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama, İmha, vb.)
 • Sözleşmeler (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu- Veri İşleyen arasında)
 • Gizlilik Taahhütnameleri
 • Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler
 • İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi)
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim Teknik Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:
 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrol
 • Erişim Logları
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Güvenliği
 • Sızma Testi
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Log Kayıtları
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarı
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 • Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme

 AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda yukarıda belirtilen idari ve teknik tedbirleri alarak veri güvenliğini sağlıyoruz. Yukarıda sayılan idari ve teknik tedbirler alınmasına rağmen serverlarımıza yapılması muhtemel saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 1. e) Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel Verileriniz, Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Grup Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Grup Şirketlerimizin ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan 3. kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketlerimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, şirketimiz kurumsal isleyişinin sağlanması, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

Kişisel Verileriniz; grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, iş birliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Yapılan bu aktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. arasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasal dayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdaki gibidir:

 • Hukuk Büroları Gibi Yasal Merciler ve Yasal Amaçlı Faaliyetlerde Destek Alınan Kurumlar,
 • Koordinasyon, İş Birliği ve Verimliliğin Sağlanması Amacıyla Sanko Özel Güvenlik Bünyesindeki İş Birimleri,
 • Müşteri Memnuniyeti Vb. Amaçlar Kapsamındaki Araştırma Firmaları,
 • Finansal İşlemlerin Gerçekleşmesine Olanak Sağlayacak Bankalar,
 • İş Kazası Durumunda Sağlık Kuruluşları veya Hastaneler,
 • Kapasite Raporu İçin İlgili Kurumlar,
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişiler
 • İş Ortaklarımız
 • Topluluk Şirketlerimiz
 • Herkese Açık, İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar
 • Hissedarlarımız
 • Tedarikçilerimiz

 

 1. f) Kişisel Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemleri

Kişisel verilerinizin saklama süresine ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

 • Şirket faaliyetlerine ilişkin tabii olunan yasal mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmiş ise söz konusu veri en az belirlenen süre kadar.
 • Şirket faaliyetlerine ilişkin tabii olunan yasal mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmemişse, veri işleme faaliyeti için belirlemiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda 6698 Sayılı Kanun’un İlkelerini gözetmek suretiyle belirlenen süre kadar.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen süreler sonunda silme, yok etme, anonim hale getirme yöntemleri kullanılarak imha edilmektedir.

 

 1. g) İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11.maddesi kapsamında verisi işlenen gerçek kişiler olarak dilediğiniz her zaman tarafımıza başvurarak aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Açık Rızanızı Geri Alma,
 • Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
 • Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacını ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığınım Öğrenme,
 • Yurt İçinde veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,
 • Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış̧ İşlenmiş̧ Olması Halinde Bunların

Düzeltilmesini İsteme,

 • Kanun’un 7 Nci Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme,
 • Kanun’un 11. Maddesinin (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
 • İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
 • Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme,

Yukarıda belirtilmiş olan ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yazılı olarak veya güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun(“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru formunda yer alan usulleri takip ederek Eyüpoğlu Mahallesi Eyüpoğlu Caddesi No:9/A Şahinbey-Gaziantep / TÜRKİYE adresinde bulunan AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Saygılarımızla.

AJK TEKSTİL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş.

Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın

kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya

beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 1. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.